MENU ZAMKNIJ

Rejs

Zdjęcia zostały zrobione w czasie „Rejsu Odkrywców 2018 – pokładzie STS Pogoria”, zorganizowanego przez Fundację Rejs Odkrywców  z Bremerhaven do Gdyni, 26 maja  3 czerwca

Fundacja Rejs Odkrywców pomaga młodym ludziom wyjść na prostą.  W Rejsie wzięła udział grupa młodzieży poważnie doświadczona przez życie, niekiedy mająca zatargi z prawem , będących pod opieką ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, 

Udział w rejsie nie jest prezentem, aby wziąć w nim udział, trzeba zrobić coś dla siebie (najczęściej poprawić stopnie w szkole) i zrobić coś dla innych (być wolontariuszem). Rejsy nie są także wycieczką,  życie na żaglowcu toczy się w rytm wacht i każdy w równym stopniu wykonuje polecenia kapitana i oficerów